Sklopke

Prebacite se odnosi na elektroničke komponente koje se mogu otvoriti krug, prekida struju ili ga prenositi u druge krugove.